Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Barbara Żarowska - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

dr hab. inż. Barbara Żarowska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Kreator raportu
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7149-0647https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7149-0647http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7149-0647%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7149-0647

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/author/UPWr0191bcf6e03042bdadc9e6bf9bf09dcf/

* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek