Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Logo afiliacji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Zespoły
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Multimedia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinie nauk rolniczych, ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. W zakresie realizacji badań i zatrudniania naukowców kieruje się standardami Logo HR, a w dydaktyce dba o kształcenie zgodne z aktualnymi wymogami rynku pracy. UPWr od niedawna znajduje się również w gronie sygnatariuszy dokumentu Magna Charta Universitatum utworzonego na 900-lecie Uniwersytetu Bolońskiego. Dokument ten zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej, a także promuje więzi między europejskimi uczelniami.

Od kilku lat uczelnia notowana jest w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim w kategorii najlepszych uczelni świata w dziedzinach: Food Science & Technology, Veterinary Science i Chemical Engineering, a weterynaria i nauki o żywności po raz kolejny zostały uznane za najlepsze kierunki w Polsce w rankingu „Perspektyw”.

W ostatniej ewaluacji jednostek naukowych zdobyła dwie wyróżniające oceny A+ – dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który może pochwalić się również pozytywną oceną Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).

Te i inne osiągnięcia sprawiły, że UPWr znalazł się w gronie 20 najlepszych uczelni w Polsce, które stanęły do konkursu o tytuł uczelni badawczej, dzięki czemu w najbliższych latach będzie otrzymywał zwiększoną subwencję na realizację planu rozwojowego uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego:

Dziedzina nauk rolniczych:

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Przyrodniczy_we_Wrocławiuhttps://twitter.com/UPWr_edu/https://pl.linkedin.com/school/upwr-edu/

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/affiliation/UPWrb3d90b1e67c94502b46c968f16df61d3/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek