Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katarzyna Król - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

mgr Katarzyna Król

Menu pracownika

Publikacje

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6549-1400https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6549-1400http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6549-1400%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6549-1400

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/author/UPWr087c52c0e0a046b09505783cb15e2f2d/

* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek