Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Żaneta Król-Kilińska - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Projekty

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8933-0027https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8933-0027http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8933-0027%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8933-0027

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/author/UPWr23433bfe5f0641f8b0526bdcda353c3b/

* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek