Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Sylwia Charazińska

mgr inż. Sylwia Charazińska

Menu pracownika

Współpraca

Wskazówki

  • Wyniki można zawęzić do wybranej dyscypliny, zaznaczając ją na liście nad grafem
  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji
Zgłoś usunięcie ORCID

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/author/UPWre595f1c8577241f7b321bfe27a89ba60/

* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek