Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Małgorzata Robak - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

prof. dr hab. Małgorzata Robak

Menu pracownika

Promotorstwo

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/ 0000-0002-5882-8922https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId= 0000-0002-5882-8922http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%22 0000-0002-5882-8922%22%29https://search.crossref.org/?q= 0000-0002-5882-8922

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/author/UPWrfb8f5338a5414d42a707be3601fad661/

* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek