Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

rolnictwo i ogrodnictwo

Dziedzina nauk rolniczych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

  • optymalizacja produkcji roślinnej w różnych systemach gospodarowania
  • genetyczne i molekularne podstawy hodowli odmian roślin uprawnych oraz metody uszlachetniania materiału siewnego
  • wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plon i skład chemiczny roślin z uwzględnieniem żyzności gleb, ochrony środowiska oraz reakcji roślin na czynniki stresowe
  • doskonalenie pozyskiwania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych w aspekcie uzyskania produktu najwyższej jakości z uwzględnieniem racjonalizacji nakładów energetycznych i zagospodarowania odpadów
  • doskonalenie technologii produkcji roślin ogrodniczych w zróżnicowanych warunkach uprawy z uwzględnieniem np. ich zbioru w różnych porach roku, optymalizacji nawożenia, nawadniania, stosowania osłon, wykorzystania nowych podkładek, regulatorów wzrostu, biostymulatorów oraz oceny przydatności taksonów roślin ozdobnych na tereny zieleni
  • dynamika procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach bioekologicznych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze
  • mikroorganizmy i zoofauna w środowisku naturalnym, agroekosystemach, na terenach zurbanizowanych oraz gospodarce człowieka
  • badania flory, roślinności i funkcjonowania ekosystemów naturalnych oraz antropogenicznie zmiennych
  • kierunki przemian społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora żywnościowego i obszarów wiejskich

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Słowa kluczowe: badania, rolnictwo, ogrodnictwo, produkcja roślinna, uprawa roślin, nawożenie, gleba, flora, fauna, mikroorganizmy, zmiany społeczno-gospodarczeJednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWr7ead0cd63c4d46a49abd112b5708e6cd/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek