Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Dziedzina nauk społecznych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

 • racjonalne gospodarowanie przestrzenią, monitorowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz programowanie zrównoważonego rozwoju w oparciu o najlepszą dostępną, interdyscyplinarną wiedzę i praktykę
 • rezyliencja systemów społeczno-środowiskowych i adaptacja do zmian klimatu
 • zarządzanie zasobami przyrodniczo-krajobrazowymi
 • gospodarka mieszkaniowa i rynek nieruchomości
 • zarządzanie samorządem terytorialnym; terytorialne systemy społeczne
 • wieloczynnikowy rozwój obszarów wiejskich
 • ocena jakości życia, ocena śladu ekologicznego miast i regionów
 • usługi ekosystemowe, wartość środowiska i straty ekologiczne
 • zarządzanie zasobami i ekonomia cyrkularna
 • ocena potencjału rozwojowego stref suburbialnych
 • społeczno-ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania produkcji żywności lokalnej, zielone łańcuchy dostaw, strefy żywicielskie miast
 • zmiany demograficzne i problemy starzejącego się społeczeństwa
 • uwarunkowania społeczne, gospodarcze i środowiskowe rozwoju turystyki
 • percepcja przestrzeni i środowiska
 • audiosfera miast i środowisko soniczne obszarów cennych przyrodniczo
 • narzędzia informatyczno-decyzyjne wspierające zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią; systemy analityki społeczno-gospodarczej; analizy i modelowanie przestrzenne
 • metody i narzędzia data science w badaniach społecznych (ang. Social Data Science).

Słowa kluczowe: systemy społeczno-środowiskowe, zarządzanie zasobami naturalnymi, ślad ekologiczny, usługi ekosystemów, samorząd terytorialny, zrównoważony rozwój, ocena jakości życia, ekonomia cyrkularna, żywność lokalna, zmiany demograficzne, systemy informacji przestrzennej, systemy analityki gospodarczej, Social Data Science


Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWra13d163309004843b353d9b4dadc04f3/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek