Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk rolniczych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

 • doskonalenie wartości hodowlanej i użytkowej bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec oraz koni
 • higiena środowiska i dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz dziko żyjących, w tym ochrona środowiska hodowlanego i naturalnego
 • intensyfikacja produkcji gatunków zwierząt hodowlanych i pszczół
 • badania genetyczne oraz populacyjne zwierząt
 • dodatki paszowe w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich
 • badania nad możliwościami sterowania poprzez żywienie zwierząt układem immunologicznym, zdrowiem i jakością produktów pochodzenia zwierzęcego oraz minimalizowanie emisji metabolitów do środowiska
 • bioinformatyka – (big) data analysis
 • ocena i kształtowanie jakości (w tym właściwości prozdrowotnych) mięsa drobiu, wartości odżywczej i walorów sensorycznych
 • kreowanie innowacyjnych produktów z mięsa i jaj
 • nowoczesne metody biokonserwacji i przedłużania świeżości mięsa
 • uwarunkowania chowu ryb

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Słowa kluczowe: zwierzęta gospodarskie, zwierzęta towarzyszące, zwierzęta dzikie, ginące gatunki, hodowla zwierząt, higiena i dobrostan zwierząt, ochrona środowiska hodowlanego i naturalnego, ekologiczny chów, ekologiczna pasza, prawne aspekty chowu i hodowli zwierząt domowych, fizjologia zwierząt, bezpieczeństwo żywności, profilaktyka zdrowotna zwierząt, zoofizjoterapia, etologia zwierząt, rybactwo, ekotoksykologia, bioinformatyka, biologia molekularna komórki, genetyka populacji, dodatki paszowe, biowęgiel, mobilne kurniki, ekologiczna pasza, suplementy dietyJednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWra4c76fc6f051424c9b74a54cda8a7f3f/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek