Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

technologia żywności i żywienia

Dziedzina nauk rolniczych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

 • wykorzystanie mało popularnych surowców owocowych do wytwarzania produktów o podwyższonej wartości zdrowotnej
 • poszukiwanie nowych źródeł roślinnych nutraceutyków do wykorzystania w prewencji chorób cywilizacyjnych
 • identyfikacja składu i określanie właściwości metabolitów wtórnych roślin
 • dobór optymalnych metod utrwalania związków bioaktywnych i nutraceutyków z wykorzystaniem różnych metod suszenia, enkapsulacji oraz określenie ich biodostępności w badaniach in vitro i in vivo w różnych matrycach żywnościowych
 • doskonalenie technologii otrzymywania proszków owocowych
 • określanie wpływu czynników surowcowych i technologicznych na właściwości fizyko-chemiczne i sensoryczne produktów przekąskowych
 • związki bioaktywne i toksyczne ziemniaka i ich przemiany w procesach technologicznych
 • otrzymywanie, oczyszczanie i modyfikowanie białek roślinnych, w tym z produktów ubocznych przemysłu spożywczego
 • modyfikacje skrobi do celów spożywczych (skrobi opornej o cechach prebiotycznych i teksturotwórczych) i niespożywczych
 • modyfikacje technologii produkcji pieczywa i makaronu w celu poprawy cech funkcjonalnych i odżywczych
 • określanie zawartości toksycznych pierwiastków śladowych i składników mineralnych w różnych produktach spożywczych
 • jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem niekonwencjonalnych technik utrwalania oraz wykorzystania biologicznie aktywnych substancji
 • wykorzystanie tradycyjnych i niekonwencjonalnych surowców do produkcji napojów fermentowanych o wysokim potencjale antyoksydacyjnym
 • waloryzacja odpadów przemysłu spożywczego z wykorzystaniem jadalnych szczepów grzybów strzępkowych
 • wykorzystanie produktów ubocznych w procesach fermentacyjnych, z zastosowaniem niekonwencjonalnych drożdży (Yarrowia lypolitica) do otrzymywania naturalnych substancji słodzących, SCO oraz innych związków biologicznie aktywnych o potencjalnym wykorzystaniu w produkcji żywności, suplementów diety
 • bioaktywne biokompozyty na bazie naturalnych hydrokoloidów jako powłoki chroniące surowce i produkty podczas przechowywania
 • izolacja biologicznie aktywnych substancji z surowców zwierzęcych i ich zastosowanie do ochrony zdrowia zwierząt i ludzi
 • chemiczne i enzymatyczne modyfikacje naturalnych fosfolipidów
 • synteza nowych substancji zapachowych i smakowych wraz z analizą profilu zapachowego
 • analiza sensoryczna i badania konsumenckie żywności
 • określanie wpływu składników pokarmowych na metabolizm człowieka
 • monitorowanie stanu odżywienia różnych grup społeczeństwa w aspekcie określania zagrożeń żywieniowych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, nutraceutyki, polifenole, związki bioaktywne, niekonwencjonalne drożdże, napoje fermentowane, bezpieczeństwo żywności, zagrożenia żywieniowe, nutrigenomika, produkty uboczne, nowoczesne metody przetwarzania żywności, analiza sensoryczna, foodomika, związki zapachowe, utrwalanie żywnościJednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWrff3961b9483e46c990711b1b179adb52/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek