Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil zespołu

Innowacyjne rolnictwo i ogrodnictwo - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Innowacyjne rolnictwo i ogrodnictwo

Wiodący Zespół Badawczy

Menu zespołu

Profil

  • Publikacje
Akronim
InROg
Tematy badawcze:
kształtowanie terminu siewu i ekspresje niskocząsteczkowych niekodujących RNA (mikroRNA) oraz długość trwania faz rozwojowych rzepaku ozimego;, występowanie szkodników rzepaku w okresie jesiennym oraz opracowanie integrowanej metody ich zwalczania;, unkcjonowanie trwałych użytków zielonych.
Tematy badawcze:
term of sowing and expression of small non-coding RNA (microRNA) and the duration of the development stages of winter oilseed rape;occurrence of rapeseed pests in autumn period and development of an integrated method of combating;functioning of permanent grasslands;
Słowa kluczowe:
zmiany klimatyczne, funkcjonowanie agroekosystemów, szkodniki i chwasty upraw, termin siewu, mikroRNA, użytki zielone, ciepłolubne rośliny warzywne i owocowe
Słowa kluczowe:
climate change, functioning of agroecosystems, crop pests and weeds, sowing date, microRNA, grassland, thermophilic vegetable and fruit plants
Ważne osoby (np. twórca, opiekun, osoba do kontaktu)
Andrzej Kotecki (IAiPR) Andrzej Kotecki Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej (IAiPR)[Lider]
Dane kontaktowe
Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Wewnętrzna jednostka powołująca
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Dyscyplina nauki:
4.2 rolnictwo i ogrodnictwo

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/team/UPWr39576ca8ca0a4edbb431601b51f69a8f/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek